Сергей Кивалов «выбивает» у Кабмина деньги для детей льготных категорий (документы)

There are no translations available.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов с трибуны Верховной Рады обратился к руководству Кабинета Министров с депутатским запросом о необходимости определения порядка и условий предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования участникам проведения антитеррористической операции и их детям.  Народный депутат напомнил, что законом четко регламентируется оказание помощи участникам и детям участников АТО, боевых действий, а также детям, чьи родители погибли во время проведения массовых акций гражданского протеста, а также детям внутренне перемещенных лиц. Закон есть и не один, имеется и соответствующее положение Кабмина, однако до сих пор не выписаны порядок и условия оказания данного вида помощи. В результате тысячи учеников и студентов, а также будущих студентов не могут воспользоваться положенной им по закону льготой: бесплатным обучением, проживанием в общежитиях, предоставлением специальных стипендий.

Пока что народный депутат получил отписку из Кабмина, что, дескать, процедура согласования данного вопроса будет согласована, с тем, чтобы ускорить прохождение вопроса по всем инстанциям – Минфина, Минобразования, Минюста.

Сергей Кивалов намерен все-таки «дожать» чиновников, чтобы процесс  согласования был ускорен и дети льготных категорий получили положенные  им по закону  льготы.

 

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-824

01.04.2016

Прем’єр-міністру України
ЯЦЕНЮКУ А.П.

Шановний Арсенію Петровичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Ківалова С. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 1 квітня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток:     депутатський запит па 2 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН


НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

 

Прем’єр-міністру України

Яценюку А.П.

вул. М. Грушевського, буд. 12/2, м. Київ, 01008

Щодо необхідності визначення порядку та умов надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти учасниками антитерористичної операції та їх дітьми

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Шановний Арсенію Петровичу!

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно- технічної та вищої освіти" від 14.05.2015 р. № 425-V1I1 (далі також Закон України № 425-VIII ), стаття 44 Закону України "Про вишу освіту" була доповнена новою частиною сімнадцятою відповідно до якої, держава забезпечує особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання.

одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах. - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах. Крім цього визначено, що порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються виключно Кабінетом Міністрів України.

Необхідно підкреслити, що аналогічні за змістом зміни було внесено відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про професійно-технічну освіту». Зазначені зміни було запроваджено з ціллю державної підтримки учасників антитерористичної операції та їх дітей з метою здобуття ними вищої освіти та необхідністю посилити державні гарантії в цій сфері щодо осіб, які захищали суверенітет і цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також їхніми дітьми.

Перехідним положеннями Закону України № 425-VIIIКабінет Міністрів України було зобов'язано розробити та затвердити державну цільову програму підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно- технічної та вищої освіти та затвердити порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.

Разом з тим. вказані Порядок та Умови досі не затверджено.

Гака ситуація стоїть на заваді надання державної підтримки декільком тисячам студентів та всім майбутнім вступникам з усіх регіонів України, батьки яких є учасниками бойових дій, зокрема в наданні повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальної стипендії, безоплатного проживання в гуртожитку, безоплатного забезпечення підручниками тощо.

Враховуючи викладене, з огляду на актуальність порушених питань, звертаюсь до Вас щодо затвердження порядку та умов надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти учасниками антитерористичної операції та їх дітей в найближчі терміни.

Про результати розгляду депутатського запиту прошу повідомити у строк, встановлений статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України».

З повагою,

С.В. КІВАЛОВ

(посвідчення № 333)